Projektledare klar

november 11, 2010 by

Christina Hedström från ABF Umeå regionen kommer att vara projektledare.  Du når Christina på christina.hedstrom@abf.se eller 090-71 16 08 eller 070-626 53 75.

Som projektkordinator känns det kanon att Christina tar sig anna detta projekt. Jag är förvissad om att hon med sin erfarenhet från handokapprörelsen och folkbildningen kommer att göra ett kanon jobb.

Annonser

Grundutbildningen är klar att testas.

juni 11, 2010 by

Ett av projektets mål är att ta fram en intressepolitisk grundutbildning för handikapprörelsen. Den har arbetats fram under våren och är nu klar att testas.

Den intressepolitiska grundutbildningen bygger på en tidigare handikappolitisk utbildning från 2005, ”En samlad handikapprörelse”. Därifrån har det skett en uppdatering och omforning som utgått från följande krav:

 • Stort fokus på den nya FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.
 • Anpassat främst för cirkelverksamhet.
 • Anpassat för att vara aktuellt både över tid och oberoende ort.
Utbildningen är uppbyggd i cirkelform med nio träffar. En viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram utbildningen är den ska vara lätt att hålla aktuell och det kommer ske främst genom deltagaraktivitet. En del fakta som skiftar över tid och ser olika ut över landet kommer från deltagarna själva och därmed deras lokala förutsättningar. Tillsammans lyfter de sen den kunskapen vidare.
Utbildningens innehåll bygger på följande fyra delar:
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Kommuner, landsting och andra beslutsfattare
 • Påverkansarbete
 • Samverkan

Utbildningen är tänkt att vara klar att lanseras i färdigt skick i början av 2011. Under hösten kommer det därför hållas testutbildningar i Stockholm, Västerbottens län och på Gotland.

Kontaktperson för utbildningen och testverksamheten:
Peter Westerdahl, Handikappförbunden
Telefon: 08 – 546 404 18
peter.westerdahl@hso.se

ABF och Handikappförbunden

maj 10, 2010 by

Syfte och mål
Företrädarutbildningar, att studieverksamheten i handikappföreningar och förbund ska öka samt att resultaten av Handikappförbundens projektverksamhet ska tillvaratas och spridas på ett bredare och mer förutsägbart sätt.

Företrädarutbildningar
Syftet är att få fram fler och mer kompetenta företrädare för Handikapprörelsen. Detta ska genomföras genom att projektet:

 • Utvecklar en grundläggande företrädarutbildning
 • Genomför cirkelledarutbildningar och kör utbildningar inom pilotområdena med materialet.

Målet är utbildningen ska tas fram och testas en första vända på några platser under 2010 samt revideras, och köras i alla pilotområden under 2011. Under 2010 ska minst 20 personer delta i utbildningen. Under 2011 ska minst 300 personer delta i utbildningen.

Ökad studieverksamhet i handikappföreningar och förbund
Syftet är att öka aktiviteten och studieverksamheten i handikappföreningar och förbund. Detta ska projektet genomföra genom att:

 • Erbjuda fler relevanta och kvalitativa utbildningar
 • Att inspirera till att folkbildningens samtliga former används
 • Att skapa hållbara strukturer för den regionala och lokala studiesamordningen
 • Att förbättra rutiner och möjligheter att rapportera befintlig verksamhet

Målet är att detta innebär att antalet rapporterade timmar i pilotområdena är dubbelt så många 2011 som de var 2009.

Öka tillgänglighetskompetensen inom ABF
Projektet ska under uppstarten av de nationella projekten tillhandahålla en tillgänglighetsresurs till samtliga projekt. Detta sker dels genom en gemensam utbildningsträff, dels genom att projekten själva har möjlighet att boka utbildningstillfällen under första halvåret 2010. Detta beräknas ha minst 40 deltagare.

Även handikapporganisationerna ska kunna använda resursen genom att projektet erbjuder minst två ABF-föreläsningar. Dessa beräknas minst ha 20 deltagare.

Spridning av Handikappförbundens projekt
Handikappförbunden arbetar varje år med ett tiotal olika projekt där personer med funktionsnedsättning och deras villkor blir belysta. Ofta slutar spridningen av kunskapen dessa projekt genererar det datum då projektet upphör. Vi har därför i den gemensamma samverkan satt som mål att alla material som produceras inom utvecklingsprojekten produceras i en form som går att använda som studiecirkel eller annan bildningsverksamhet. På detta sätt ska ABF kunna få stöd i att erbjuda fler relevanta verksamheter med hög kvalité och Handikappförbunden ska få större spridning och kanaler för att erfarenheterna från projekten verkligen kommer de breda lagren av aktiva till del.

Projektet ska därför utveckla rutiner på central nivå (inom ABF och Handikappförbunden) för spridning av studiematerial som tas fram inom Handikappförbundens projektverksamhet. Detta kan till exempel vara hur dessa ska komma in i planeringen av de centrala utbildningarna.

Målet är att verktyg ska tas fram under 2010 och att verksamheten ska fungera så att samarbetet kan köras igång fullt ut under 2011.

Metod
Projektet kommer att inledas med att gå ut till ett antal pilotområden. Under en process knuten till projektets förstudie valdes sex områden ut. Därefter har ytterligare ett tillkommit. Fem av de planerade sex områdena deltog på mötet på Bommersvik.

Områdena är:
ABF Ångermanland, avdelning
ABF Östra Småland, avdelning
ABF Östergötland, distrikt
ABF Västra Götaland, distrikt
ABF Södra östra Dalarna, avdelning
ABF Skåne, distrikt samt
ABF Gotland